Cloverleaf решение за интеграция

Български

Посрещайки Електронната ера в Здравеопазването

Необходимостта от обмен за данни в здравеопазването и информация за пациентите между различни организации в сферата на Здравеопазването, в целия цикъл на грижа за пациента нараства. Няма по-важна сфера, в която това да бъде по-забележимо, където разходите растат и необходимостта от високо качество и сигурност за пациентите се увеличава.

 

Cloverleaf® Integration Suite е доказана в практиката, надеждна интеграционна технология създадена да замени скъпите точка-до-точка връзки в приложенията. Пакетът безупречно обменя информация между различни софтуерни пакети, бази данни и информационни системи в и извън пределите на организацията. Той дава на лекарите, администрацията, персонала и външните партньори възможността да се обмени клинична, финансова и административна информация в реално време, независимо от формата и местонахождението й.

 

Потребителите на Cloverleaf Integration Suite могат:

  • Отговорят бързо на законови и конкурентни промени (интегрирано поддържане на стандарти като: XML, HL7, ANSI X12 и NCPDP)

  • Да намалят стойността на притежание

  • Да увеличат стойността на архивните и обслужващи системи и приложения

  • Ускорят внедряванията

 

QUOVADX Решенията за оперативност в клиниките подпомага здравните организации да:

Мощта и базата доставени чрез Cloverleaf Integration Suite се усилва с безпрецедентния опит и експертиза на нашия екип. Повече от десетилетие, Quovadx е разпознат като лидер при доставянето на мощни, ефективни и не-скъпи решения и поддръжка в сферата на здравеопазването и обществения сектор.

 

Connected by Cloverleaf®

 

 

 

 

 

Програмата Connected by Cloverleaf включва хиляди болници, здравни заведения и водещи IT доставчици на решения в здравеопазването ползващи Cloverleaf Integration Suite в продуктите си като гръбнак за интеграцията с други системи, работни потоци и сигурен достъп до информация и съвместимост. Click here to learn which leading healthcare application vendors participate in the program and use the Cloverleaf Integration Suite in their healthcare IT offerings.