Epicor iScala

Български

Epicor iScala е интегрирана информационна система за управление и планиране на цялостната фирмена дейност и предлага следните интегрирани модули за управление на:

Epicor iScala Финанси

Финансови модули в iScala са:

 • Главна Книга
 • Книга на Продажбите
 • Книга на Покупките
 • Прогнозиране и финансово планиране
 • Дълготрайни активи
 • Касови книги

Epicor iScala Логистика

Логистични модули в iScala са:

 • Поръчки за Продажби
 • Поръчки за Покупки
 • Управление на запасите и складово стопанство
 • Статистика

 

Други интегрирани модули и функционалности

 • Управление и планиране на производството
 • Управление на сервизното обслужване
 • Управление на проекти

 
iScala е изцяло параметризирана система с възможности за настройване към изискванията и практиката на  различни бизнеси.

iScala ще помогне на компании от различни сектори включително: Химична и Фармацевтична индустрии, Машиностроене, Електроника, Машинни и автомобилни компоненти, Опаковки и пакетиране, Хотелиерска дейност.