Lawson Software придобива Healthvision

Свързване на несъответстващи Клинични, Финансови и Системи с Оперативна информация е ключово за Здравната ИТ Реформа
Lawson обяви на 7 януари 2010, че са стигнали до съгласие да придобият частната Healthvision, базирани в Далас, Тексас доставчик на интеграционни технологии и свързани услуги на болници и големи здравни организации.

за повече информация http://www.lawson.com/acquisition