Партньори

Български
В непрестания си стремеж да подобряваме услугите и да предоставяме качествени продукти на нашите клиенти, БЛ Консултинг ЕООД има изградени партньорски отношения със следните компании и организации:

СуперОфис CRMSuperOffice е облачна CRM платформа, създадена да ви помогне да изградите и укрепите връзките през всяка стъпка от пътуването на клиента. Нека да растем заедно. ДЕМО?

 

LeadX360 Lead management LeadX 360® дава на организациите възможност на вашата организация да улавя потенциални клиенти в 360-градусова перспектива. Използвайте приложението, за да търсите потенциално потенциални клиенти през вашата организация и чрез вашите партньори. ДЕМО?

   XSOL Работнa среда, моделиране и автоматизация. Вашата платформа за ПРОМЯНА

 

 Epicor iScala е достъпна, но всеобхватна цялостна платформа от доказани бизнес решения за малки и средни предприятия, работещи на местно и глобално ниво.

 

 GEODI с нвговите способности да открива в семантични данни позволява да откривате онова което търсите в данните на вашата организация, разпознавайки над 200 различни формати данни като Word, Excel, PDF, DWG, данни от CRM, ERP или социални мрежи. Learn more

 

  Kapa-Spin Ltd. е консултантска компания, предоставяща внедряване на ERP бизнес решения от 1997 г.

 

 

Станете наш партньор и нека успяваме заедно! Попълнте формата: стъпи тук