Партньори

Български
В непрестания си стремеж да подобряваме услугите и да предоставяме качествени продукти на нашите клиенти, БЛ Консултинг ЕООД има изградени партньорски отношения със следните компании и организации:

СуперОфис CRMSuperOffice е облачна CRM платформа, създадена да ви помогне да изградите и укрепите връзките през всяка стъпка от пътуването на клиента. Нека да растем заедно.

 

 

   XSOL Работнa среда, моделиране и автоматизация. Вашата платформа за ПРОМЯНА

 

 

 Epicor iScala е достъпна, но всеобхватна цялостна платформа от доказани бизнес решения за малки и средни предприятия, работещи на местно и глобално ниво.

 

 

  Kapa-Spin Ltd. е консултантска компания, предоставяща внедряване на ERP бизнес решения от 1997 г.