Effedi Automation

Български

Иновации, ноу-хау, креативност

Effedi Automation е реалност, която съчетава повече от десет години опит в автоматизацията и роботиката с ентусиазма и креативността на млад и висококвалифициран екип.

Effedi Automation предлага стандартни и персонализирани решения за компаниите и е заедно с тях в прилагането и разработването на усъвършенствани решения за автоматизация за индустриални процеси.

Индустриална роботика

Пълни импланти и пълна доставка за специфичните нужди на клиента.

Движение

Електрическо и пневматично движение

Изкуствено зрение

Водещ робота и контрол на качеството

Съвместна роботика

Близост до операторите, помощ при трудни и повтарящи се задачи.

Индустрия 4.0

Събиране и анализ на данни, обработка и мониторинг на енергията и поддръжката.

Консултации и дизайн

Мехатронен дизайн, консултации за разработване и внедряване на нови технологии.