Питър Алберг от Алфалавал за Епикор iScala

Питър Алберг от Алфалавал за Епикор iScala

Питър Алберг от Алфа ЛАвал обяснява как са внедрили Epicor iScala глобално и как Скала им е помогнала да увеличат бизнеса си много по-бързо отколкото без нея.

Публикувано в youtube 22 юли 2015