Сайт на фондация Зеленика

Приключи един от най-новите ни проекти - сайт на Фондация Зеленика. Фондация "Зеленика" има за цел да подпомага опазването на околната среда,устойчивото развитие, ефективното и законосъобразно управление и използване на природните ресурси, чрез популяризирането и осъществяването на екологични и природосъобразни концепции, стимулирането на гражданската активност и участие в управленските процеси.

Посетете сайта на http://www.zelenika.org/