Epicor

Epicor 9 стартира в Румъния

Epicor 9 беше официално обявен в Румъния на 16ти Март 2010. Много компании, партньори и клиенти посетиха това събитие.

Преопределяне на ERP Софтуера: Epicor представя нов подход enterprise resource planning (ERP) системите и Софтуерните бизнес решения в дизайна им, създаването и употребата. Ние предефинирахме ERP софтуера с цел максимизирането на ефективността във всяка сфера