Enabley

Идентифицирайте и попълнете пропуските в бизнес знанията с Enabley

Идентифицирайте и попълнете пропуските в бизнес знанията с Enabley

Enabley подобрява уменията и ефективността на вашите екипи, насочени към клиентите, с лесно доставяните критични бизнес знания. Платформата за обучение Enabley преоформя начина, по който предоставяте обучение и бизнес образование с лесно създаване на съдържание, микроучения, персонализация и препоръки в реално време.

Платформата на Enabley трансформира начина, по който вашите служители в WFH (работа от дома) придобиват знания.