СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ЗА КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ЗА КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Раздел I

Регистрация за прилагане на специалния режим и прекратяване на регистрацията Документи във връзка с регистрацията

Чл. 104а.
(1) Искането за регистрация по чл. 151а, ал. 4 от закона се подава по образец – приложение № 27.

(2) Към искането за регистрация се прилага справка за облагаемия оборот, който е определен по реда на чл. 96 от закона, по месеци, за последните 12 месеца преди текущия месец.

Разрешение за прилагане на специалния режим

Решения за магазини и супермаркети

Решения за магазини и супермаркети

Бизнесът се променя! Иновацията, бързината на работа, добре преценените търговски стратегии, всичко това е в основата на успешния бизнес. За да сте конкурентни днес е важно използването на надежден и лесен за работа софтуер.

Софтуер за ресторанти и заведения за бързо хранене
Знаете колко е важно клиентите Ви да са бързо и качествено обслужени! Знаете колко е важно да сте гъвкави и конкурентни! Но преди всичко, знаете колко е важно да е защитен Вашият бизнес!

Обадете се сега: 0888563496

ДДС декларации и дневници с нов софтуер от февруари

Национална агенциа за приходите, National revenue agency

Справките-декларации и дневниците по ДДС за данъчния период януари 2014 г., които ще се подават в НАП в периода от 1 до 14 февруари 2014 г., ще са в различен формат. Промяната са налага заради двата нови ДДС режима в сила от началото на 2014 г. – обратното начислявана на данъка от зърнопроизводителите и т.нар. касова основа по ДДС, гласят промени в Правилника за прилагане на закона за ДДС.

Apax Partners придобива Epicor Software Corporation и Activant Solutions, Inc.

Инвестиционни фондове управлявани от Apax Partners ("Apax"), един от водещите световни частни инвестиционни фондове, със силна наследство на инвестиции в технологии, днес обявиха, че са влезли в окончателните споразумения за придобиване на Epicor Software Corporation (NASDAQ: EPIC), водещ Доставчик на корпоративни решения на бизнес софтуер за средния пазар и отдели на Global 1000 компании и Activant Solutions, Inc, водещ доставчик на технологии за бизнес решения за управление на софтуер за търговия на дребно и едро, бизнес дистрибуция.

Страници