Ascent for CRM

Bulgarian

Ascent CRM е система за управление на взаимоотношенията с клиенти. Гъвкавата функционалност на системата управлява традиционните звена на взаимодействие с целевата аудитория чрез модулите продажби, маркетинг и съпорт  и заедно със възможността да се  интегрират данни и процеси от други системи във Вашата организация, Ascent осигурява индивидуален профил на всеки клиент, което e от съществено значение за изграждането на единна стратегия за връзки с клиентите.

 

Отчитаме факта, че всяка една организация включва различни процеси и подхожда различно към управлението на отношенията с клиентите.Ние смятаме, че интегрирането на информация стои в основата на успеха и предоставяме решения в подкрепа на нашата философия за „ Joined-Up-Business” (обединяване на бизнеса). Всеки продукт на Ascent предоставя възможност за интегриране на информация  не само от целия набор от отделни модули, но и от   всички канали за комуникации с клиенти включително и от функциите на бек офиса.

Ascent CRM версия 2.x

През февруари 2005 на пазара беше представена версията Ascent CRM Version 2.0. Новата версия е създадена въз основа на вече съществуващите продукти с марката Ascent. Разработена в структурата на Microsoft .NET и включваща нови функционалности като например интегрирания  business process engine, Ascent Version CRM Version 2.0 позволява предоставянето на още по-напреднали решения за управление на отношенията  с клиентите от предоставяните  досега, включително високи нива на интеграция на информацията  от чужди източници съобразно изискванията за конфигурация на клиента.